Veiligheid

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje

Mocht er zich een ongelukje voordoen, dan stellen de medewerkers van De Kluts ouders of verzorgers zo snel mogelijk op de hoogte. Het kan zijn dat inmiddels is besloten direct naar de dichtstbijzijnde huisarts of, in ernstige gevallen naar het ziekenhuis, te gaan. De Kluts beschikt over een aantal bedrijfshulpverleners die eerste hulp kunnen verlenen. Hiernaast hebben de pedagogisch medewerkers op de groep kinder-EHBO.

Ziek

Het kan voorkomen dat wij u bellen met de vraag uw kind te komen halen of om te overleggen of uw kind wel of niet wordt opgehaald wanneer het zich niet goed voelt. Het kan ook zijn dat wij uw kind, op uw verzoek, medicijnen moeten geven. Hiervoor hebben wij vooraf uw schriftelijke toestemming nodig. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar via de pedagogisch medewerkers. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte? Denk bijvoorbeeld aan waterpokken, de bof of mazelen. Dan bent u verplicht om dit aan ons te melden, ook als uw kind De Kluts op dat moment niet bezoekt. In dat geval kunnen wij de GGD inlichten en eventueel preventieve maatregelen nemen. In overleg met de directie van De Kluts, de pedagogisch medewerkers en zonodig met de GGD, wordt besloten of uw kind tijdens een besmettelijke ziekte wel of niet op De Kluts aanwezig mag zijn.

Ongevallenverzekering

De Kluts heeft een ongevallenverzekering voor alle kinderen die van de opvang gebruik maken. Daarnaast raden wij u aan om voor uw kind een WA-verzekering af te sluiten.