Vaccinatiebeleid

Hoe is het beleid van Kinder- en Buitenschoolse Opvang De Kluts voor inenting en vaccinatie?

Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Kinder- en Buitenschoolse opvang De Kluts laat ongevaccineerde kinderen gewoon toe op onze locatie. Wij hebben van alle ouders een kopie van het inentingsbewijs ontvangen. Omdat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen het dagverblijf of de buitenschoolse opvang bezoeken.

Het weren van kinderen, heeft weinig zin. Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is.

Overigens is de kans zeer klein dat een ongevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet. De meeste ziektes uit dit programma komen in Nederland zelden meer voor. Bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen.

Wat doet Kinder- en Buitenschoolse opvang De Kluts om risico’s te beperken?

Als bekend is dat bepaalde kinderziektes bij onze Kinder- en Buitenschoolse opvang heersen, zorgt de directie en leidinggevende er altijd voor dat dit direct doorgegeven wordt aan de GGD. Daarnaast worden de hygiëneregels verder opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook informeert de directie en leidinggevende de ouders dat de kinderziekte heerst en over eventuele maatregelen die ouders moeten nemen.

Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte (bijvoorbeeld bij een ziekte als de Rodehond, die risico met zich meebrengt voor zwangere vrouwen) dan worden ouders daarover geïnformeerd.

Wilt u meer weten over kinderziektes? Kijk dan op www.rivm.nl. Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.