Pedagogisch beleidsplan

‘Wat je doet, doe dat goed’. Dit is het motto van De Kluts, een professionele opvangorganisatie die staat voor kwaliteit. De Kluts voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Kwaliteit betekent voor De Kluts: heldere communicatie, een veilige plek en goed verzorgd begeleid worden door professionele pedagogisch medewerkers.

Regelmatige controle

De Kluts staat als kinderopvangorganisatie vermeld in het gemeenteregister. De gemeente ziet toe op de kwaliteit. Regelmatig wordt De Kluts gecontroleerd door de GGD.
Rapporten hiervan vindt u op: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

  • BSO de Kluts Nieuw-Roden – 218696504
  • KDV de Kluts Nieuw-Roden – 106926743

Meer weten?

Onze aanpak is vastgelegd in het ‘Pedagogisch beleidsplan van De Kluts’. In dit plan staat wat, hoe en waarom we het zo doen. Het Pedagogisch beleidsplan is een levend en dynamisch document. Jaarlijks evalueren we het plan en stellen het waar nodig bij. Zo blijft het plan actueel en worden wij gestimuleerd om ons eigen handelen steeds weer kritisch onder de loep te nemen. Klik hier om het Pedagogisch beleidsplan te lezen of vraag een exemplaar aan de pedagogisch werkers.

Pedagogisch beleidsplan 2020