Meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor medewerkers in de kinderopvang dat aangeeft hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, bij mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling op de kinderopvang.

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers in de kinderopvang goed uitgerust zijn om signalen van mogelijke kindermishandeling te kunnen signaleren en bespreekbaar te durven maken. En dat zij hierbij gebruik weten te maken van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld waarin het verplichte afwegingskader is meegenomen. Een veilige en open organisatiestructuur is hiervoor een belangrijke voorwaarde.