Brengen en halen

Ouders of verzorgers regelen zelf het vervoer van huis naar De Kluts en weer terug. Komt een ander dan uzelf uw kind halen? Dan moeten wij vooraf weten wie dat is. Uw kind wordt niet aan ‘derden’ meegegeven zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, of s ’ochtends door de ouders persoonlijk gemeld.

Ontbijt

Kinderen kunnen ’s morgens bij De Kluts ontbijten, wanneer ze voor 7.30 uur aanwezig zijn.

Peuters

We willen graag zo veel mogelijk rust voor de kinderen, vandaar dat we dagelijks een aantal vaste momenten hebben voor het brengen en halen van de peuters. Peuters die een ochtend of hele dag komen, worden ’s ochtends voor 9.00 uur gebracht. De peuters die alleen de ochtend blijven, worden opgehaald tussen 11.30 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 13.30 uur. Tussen 13.00 en 13.30 uur kunt u uw peuter brengen die de middag bij ons vertoeft. Vanaf 16.30 uur is er weer gelegenheid om de peuters op te halen.

Van en naar school

Veiligheid staat bij De Kluts voorop. Daarom worden de kinderen van de buitenschoolse opvang onder begeleiding van school gehaald en weer naar school gebracht. Dit gebeurt met een van de busjes, de elektrische bolderkar, fietsend of lopend. De kinderen moeten om 8.00 uur aanwezig zijn om ‘s ochtends naar school te worden gebracht. De kinderen kunnen na 16.30 uur worden gehaald of ze gaan, na toestemming van ouders of verzorgers, zelf naar huis.Naar een club

Het kan zijn dat uw kind lid is van een sport- of andere club. Wij kunnen uw kind daar naar toe brengen, wanneer dit binnen een straal van vier kilometer vanaf De Kluts is. De Kluts berekent hiervoor een ritprijs. U koopt hiervoor een tien rittenkaart die achteraf in rekening wordt gebracht. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zich voor een sportclub zelf kunnen omkleden. Als we kinderen bij een sportclub brengen wachten we tot iemand de jongste kinderen van ons overneemt.