Brengen en halen

Ouders of verzorgers regelen zelf het vervoer van huis naar De Kluts en weer terug. Komt een ander dan uzelf uw kind halen? Dan moeten wij vooraf weten wie dat is. Uw kind wordt niet aan ‘derden’ meegegeven zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, of s ’ochtends door de ouders persoonlijk gemeld.

Ontbijt

Kinderen kunnen ’s morgens bij De Kluts ontbijten, wanneer ze voor 7.30 uur aanwezig zijn.

Peuters

We willen graag zo veel mogelijk rust voor de kinderen, vandaar dat we dagelijks een aantal vaste momenten hebben voor het brengen en halen van de peuters. Peuters die een ochtend of hele dag komen, worden ’s ochtends voor 9.00 uur gebracht. De peuters die alleen de ochtend blijven, worden opgehaald tussen 11.30 en 12.00 uur of tussen 13.00 en 13.30 uur. Tussen 13.00 en 13.30 uur kunt u uw peuter brengen die de middag bij ons vertoeft. Vanaf 16.30 uur is er weer gelegenheid om de peuters op te halen.

Van en naar school

Veiligheid staat bij De Kluts voorop. Daarom worden de kinderen van de buitenschoolse opvang onder begeleiding van school gehaald en weer naar school gebracht. Dit gebeurt met een van de busjes, de elektrische bolderkar, fietsend of lopend. De kinderen moeten om 8.00 uur aanwezig zijn om ‘s ochtends naar school te worden gebracht. De kinderen kunnen na 16.30 uur worden gehaald of ze gaan, na toestemming van ouders of verzorgers, zelf naar huis.

Protocol 1,5 meter

Door corona hebben we een aangepast beleid voor het halen en brengen. Hierin vindt u de afspraken die we hierover hebben gemaakt en hoe u zich dient te gedragen.