Algemene voorwaarden

Alles helder op een rij

De Kluts heeft de Algemene Voorwaarden vastgelegd ter Griffie van de Arrondissementsbank in Assen. In deze voorwaarden staan alle definities helder op een rij, als het gaat om bijvoorbeeld plaatsing, aansprakelijkheid en betalingen.

Algemene Plaatsingsvoorwaarden