Werkwijze

De Kluts biedt alle kinderen bij hun ontwikkeling en leeftijd passende activiteiten aan. Dit gebeurt in een plezierige omgeving, waar het fijn is om te spelen, zowel binnen als buiten. Voor de peuters betekent dit naast het vrije spel dagelijks een knutselactiviteit aan de hand van een thema. Ook de zelfredzaamheid komt bij de jongste jeugd al aan bod. Activiteiten die ze zelf kunnen doen, mogen ze ook zelf doen. Zo leren ze gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid te nemen. ‘Leren is uitproberen’.

Stapje verder

Zodra de kinderen ouder worden, neemt het ‘zelf doen’ toe. De pedagogisch werkers van De Kluts juichen dit niet alleen toe, maar stimuleren dit ook. De iets oudere kinderen zijn soms actief buiten het terrein van De Kluts, ze wandelen, doen een boodschapje of maken een uitstapje met de Klutsbus of elektrische bolderkar. Dit gebeurt altijd met toestemming van ouders of verzorgers. Wij beseffen dat de tijd na school voor scholieren vooral vrije tijd is. Zij kiezen dus helemaal zelf wat ze willen doen. Op De Kluts is ook alle ruimte om huiswerk te maken.

Speciale thema’s

In de vakanties werkt De Kluts met thema’s, die worden bedacht door de Kinderraad. Alle activiteiten staan die weken in het teken van de verschillende speciale thema’s.