Wijzigingen

Van kinderdagverblijf naar BSO

Wordt uw kind vier en gaat het van het kinderdagverblijf naar de basisschool en eventueel de buitenschoolse opvang? Dan vindt een eindgesprek plaats met u en één van de pedagogisch medewerkers. U dient uw kind aan te melden voor het gebruik van de buitenschoolse opvang.

Aanpassen rooster

Het kan zijn dat uw werkrooster verandert. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn waardoor u graag de opvangdagen wilt veranderen of opzeggen. Dat kan. Wij vragen u vriendelijk, zoals in de algemene voorwaarden is aangegeven, om dit één maand van te voren schriftelijk aan De Kluts door te geven. Dat kan per e-mail: info@dekluts.nl.

Wijzigingen doorgeven

De opzegging of wijziging gaat in wanneer de schriftelijke aanvraag één maand voor de betreffende datum bij ons binnen is. Tussendoor kan niet worden geruild met dagen, wel is extra afname mogelijk wanneer er plek is. Dit wordt achteraf verrekend. Wijzigingen voor de daaropvolgende week moeten vrijdags voor 12.00 uur per e-mail worden doorgegeven via info@dekluts.nl.

Vakantie- en margedagen

Voor de opvang van uw kinderen tijdens vakanties kunt u vakantieopvang contractueel laten vastleggen. Wij gaan uit van de dagen die in het contract staan. Wilt u andere dagen afnemen? Dat kan als er op die dag ruimte is. De minimale afname is zestien dagen op jaarbasis. Het budget voor zestien strippen is een jaar geldig en kan ook worden ingezet voor margedagen. Vakantie- en margedagen die u wilt afnemen kunt u invullen op het vakantieformulier. Doet u dit niet, dan rekenen wij niet op uw kinderen. Opgegeven dagen worden in rekening gebracht, ook wanneer de kinderen niet komen. U krijgt het vakantieformulier voor elke vakantie in het postvak of kunt het formulier hier downloaden. Heeft u niet gereserveerd, maar wilt u wel dat uw kind wordt opgevangen? Dan brengen wij per kind € 15,- extra administratiekosten in rekening. Dit geldt eveneens voor dagen die na de sluitingsdatum voor het inleveren van het vakantieformulier worden aangevraagd.