Medicijnformulier

Toestemming medicijnen verstrekken

We hebben een toestemmingsformulier die door ouders ondertekend moet worden voor toestemming om de kinderen medicijnen te geven. Hierop wordt vermeld hoe en wanneer de medicijnen door ons worden verstrekt. De medicijnen dienen op doktersvoorschrift of homeopathisch met een bijsluiter te worden overhandigt. Zonder getekend formulier worden er geen medicijnen verstrekt, deze formulieren kunt u hier downloaden en ze zijn ook altijd op de groep aanwezig. Wij geven geen paracetamol.