Team

Kinder- en buitenschoolse opvang de Kluts heeft een vast team van pedagogisch medewerkers. Elke groep kent in principe drie vaste beroepskrachten. Dit betekent, zowel voor kinderen als voor ouders of verzorgers, altijd een bekend en vertrouwd gezicht. ‘Werken met kinderen is het leukste wat er is!’ Hierover zijn de medewerkers van De Kluts het unaniem eens.

Stagiaires

De Kluts leidt regelmatig stagiaires op. Hooguit één per groep en altijd boventallig ingeroosterd. Zo zijn stagiaires verzekerd van optimale begeleiding en kunnen ze al hun aandacht op de kinderen richten.

Gemêleerd team

Bij Kinder- en buitenschoolse opvang De Kluts wordt gewerkt met gemêleerde teams. Wij zien graag beide geslachten van verschillende leeftijden als pedagogisch werker vertegenwoordigd. Zo waarborgen we levenservaring en jong talent bij de begeleiding van de kinderen.