Peuterspeelgroep

Op de woensdag- en vrijdagochtend hebben wij van 8:30 tot 11:30 een peuterspeelgroep. Deze groep wordt opgevangen binnen de peutergroep van het kinderdagverblijf. De minimale afname per week is in eerste instantie twee ochtenden. De peuterspeelgroep is geopend in de schoolweken met uitzondering op de algemeen erkende feestdagen.

Samen spelen en ontwikkelen…leuk en belangrijk!!

De peuterspeelgroep is een leuk een leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op een goede start in het basisonderwijs. Peuters zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen heen.

De peuterspeelgroep maakt die wereld stap voor stap een beetje groter. Op de peuterspeelgroep leert uw kind deel uit te maken van een groep: samen spelen, eerlijk delen en op je beurt te wachten. Bovendien prikkelt peuteropvang de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, de fijne en grove motoriek en de emotionele ontwikkeling van uw kind.

We werken vanuit de principes van een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma. Een VVE programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal en de cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit verschillende thema’s, deze bedenken we samen met de kinderen.

Wat doen we leuke dingen!

• Samenspelen met leeftijdsgenootjes (sociale vaardigheden)
• Klimmen, klauteren en fietsen (grove motoriek)
• Liedjes zingen en voorlezen (taalontwikkeling)
• Spelletjes met groter/kleiner/meer/minder, vormen en tellen (rekenontwikkeling)
• Spelen met verf, klei en papier (creatieve ontwikkeling)
• Bouwen en tekenen (fijne motoriek en coördinatie)
• Spelen in de poppenhoek (fantasie en emotionele ontwikkeling)

Een grote, maar leuke stap!

De stap van thuis naar de peuterspeelgroep is best groot. De eerste keer is altijd spannend, voor zo wel de ouder(s) als het kind. Daarom kunt u met de begeleider van de groep een wenperiode afspreken. Maar u zult al snel zien dat uw kind het hartstikke leuk vindt! De peuters op de peuterspeelgroep hebben plezier, maken vriendjes en krijgen zelfvertrouwen.

Het doet ze goed een paar uurtjes per week in een andere omgeving te zijn. Deskundige pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat het kind zich fijn voelt. En vooral: dat het kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

De peuterspeelgroep werkt samen met het consultatiebureau en het basisonderwijs. Met het basisonderwijs wordt samengewerkt om te zorgen dat de overstap van de peuteropvang naar groep 1 zo soepel mogelijk verloopt voor uw kind.

Wat zijn de kosten?

Voor de peuterspeelgroep betaalt u een vast bedrag per uur. Wat u uiteindelijk zelf betaalt hangt af van uw inkomen. Een deel van de kosten krijgt u terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Luiers en voeding zijn inbegrepen.

Kinderopvangtoeslag

Peuterspeelgroep valt onder de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U komt hiervoor in aanmerking als u en uw toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Voor kinderopvangtoeslag geldt géén inkomensgrens.

Op www.toeslagen.nl vindt u alle voorwaarden en leest u hoe u kinderopvangtoeslag aanvraagt

Inschrijven

Vul op deze site het contact formulier in en we sturen u de gewenste informatie en de tarievenlijst toe!