Oudercommissie

De oudercommissie is de schakel tussen ouders of verzorgers en Kinder- en buitenschoolse opvang De Kluts. De commissie komt eenmaal per twee maanden bijeen om allerlei zaken te bespreken. De oudercommissie heeft een adviserende taak en denkt actief mee. Wilt u meer weten over deze commissie? Neemt u dan contact op met de voorzitter, via emailadres oudersdekluts@gmail.com. Onze pedagogische medewerkers voorzien u ook graag van verdere informatie.

Ouderbijeenkomsten

Om de contacten met ouders te verstevigen organiseren wij, indien er voldoende animo is, ouderavonden aan de hand van een speciaal thema. Hiervan krijgt u ruim van te voren een uitnodiging.