Missie en Visie

Kinder- en buitenschoolse opvang De Kluts geeft houvast en ruimte!

Onze visie

‘De Kluts wil zowel opvangen als opvoeden. In een omgeving waarin ieder kind volgens ons goed gedijt. Op basis van dit ‘Kluts-concept’ stemmen wij de individuele opvang af. Iedereen die dit onderschrijft, is welkom.’

Hier gaan we voor!

Onze missie

‘De Kluts vangt je op, heeft oog voor ieder kind en geeft het houvast en ruimte om zich in eigen tempo te ontwikkelen’.

Hier staan we voor!