Klachtenregeling

Het uitgangspunt bij De Kluts is een open en heldere communicatie met ouders. Wij nodigen u van harte uit om vragen te stellen. Het kan ook zijn dat u tips heeft. Laat het ons weten, daar kunnen de kinderen en ook wij ons voordeel mee doen.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u een klacht heeft. Wij vragen u vriendelijk om deze klacht allereerst te bespreken met de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de directie van de Kluts. Wanneer ook dat gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtenloket kinderopvang. Lees hiervoor het klachtenreglement van de Kluts door. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken dat u bij de intake heeft ontvangen.

Klachtenloket kinderopvang
Klachtenreglement de Kluts

Klachtenformulier