Kids en Kinderraad

Kinderen zijn bij De Kluts dagelijks heel wat aan het woord. Zij vertellen bijvoorbeeld uitgebreid over hun belevenissen op school. Ze laten hun wensen horen en er wordt er onderling en tijdens het spelen heel wat afgekletst. Het luisteren naar kinderen op De Kluts gaat nog een stapje verder. Ze mogen hier echt hun stem laten horen. Wij dagen ze zelfs uit om mee te denken!

De Kids en Kinderraad komt regelmatig bij elkaar. Met de Kidsraad praten we met de kinderen tot acht jaar over hun wensen. Welke activiteiten vinden zij leuk? Zijn de spelregels nog altijd goed? Hebben ze andere wensen? Wij horen het graag!

De Kinderraad bestaat uit kinderen en begeleiders. Zij brengen beide hun punten in waarvoor aandacht wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het bedenken van thema’s voor de vakanties. Er wordt genotuleerd en als het nodig is worden punten meegenomen naar het teamoverleg. De Kinderraad levert niet alleen nieuwe ideeën op, maar is tevens een mooi leermoment op weg naar steeds meer zelfstandigheid.